Thể LoạI

Sân khấu

Làm thế nào để tìm kiếm một thực tập ở nước ngoài: hướng dẫn

Làm thế nào để tìm kiếm một công việc thực tập ở nước ngoài: tất cả mọi thứ bạn cần biết về cách tìm kiếm thực tập có lương và không được trả lương ở nước ngoài!

Làm thế nào để tìm một thực tập thực sự hữu ích

Làm thế nào để tìm kiếm một thực tập và tìm đúng. Tất cả các mẹo để tránh sai lầm và thực tập hữu ích cho nghề nghiệp trong mơ của bạn!

Cách tìm việc thực tập: 5 bước

Làm thế nào để tìm kiếm một thực tập tại Ý hoặc nước ngoài. Hướng dẫn giải thích cách tìm kiếm một công việc thực tập trong 5 bước!

Sự khác biệt giữa thực tập và học nghề

Thực tập và học nghề: tìm hiểu ở đây những điểm khác biệt giữa thực tập và thực tập và cả hai hợp đồng bao gồm những gì.

Hợp đồng thực tập, nó thấy trước điều gì?

Hợp đồng thực tập: tìm hiểu cụ thể những gì được dự kiến ​​trong hợp đồng thực tập và cách thực hiện nghĩa vụ, ngày nghỉ và giấy phép.