Thể LoạI

Báo gấm

Leopardi's Infinito: văn bản, diễn giải và phân tích

Diễn giải của L ' Infinito của Leopardi: giải thích đầy đủ về bài thơ, kèm theo lời bình luận và phân tích các nhân vật tu từ trong văn bản.

To Silvia: diễn giải, văn bản và phân tích thơ của Leopard

Diễn giải của A Silvia, bài thơ của Giacomo Leopardi, kèm theo một phân tích về các nhân vật và chủ đề tu từ; kiểm tra kỹ lưỡng văn bản.

Bài hát đêm của một người chăn cừu lang thang ở châu Á: phân tích

Bài hát đêm của một người chăn cừu lang thang ở châu Á, của Giacomo Leopardi: diễn giải, phân tích và bình luận về thơ của nhà thơ vĩ đại người Ý.

Village Saturday: văn bản, diễn giải, số liệu và phân tích

Ngôi làng thứ bảy: bình luận và diễn giải về thơ Giacomo Leopardi, với phân tích về các nhân vật tu từ hiện tại và số liệu.

Bài viết ngắn về Giacomo Leopardi

Bài viết ngắn về Leopardi: một dấu vết của một bài luận ngắn về Giacomo Leopardi với sự chú ý đặc biệt đến khái niệm vô cực và bi quan.