Thể LoạI

Amazon

Video Amazon Prime: mới vào tháng 7 năm 2019

Bạn có dịch vụ Amazon Prime Video theo yêu cầu không? Tìm hiểu những tin tức sắp tới cho người dùng và người đăng ký, rất nhiều nội dung cho bạn.

Cách kết nối video Amazon Prime trên Chromecast

Bằng cách kết nối Video Amazon Prime với Chromecast, bạn sẽ có cơ hội xem nội dung phim hoặc phim truyền hình trực tiếp trên TV, tìm hiểu làm thế nào!